Fab Lounge logo

HVA ER UV-STRÅLING?

     


      Ultrafiolett (UV) stråling er elektromagnetisk stråling med høyere energi (og kortere bølgelengder) enn synlig lys.
      Det finnes tre ulike typer UV-stråling: UVA, UVB og UVC.

   UVA A

 • Størstedelen av den ultrafiolette (UV)-strålingen fra sola som når frem til jorda, er UVA.
  Går også gjennom glass, i motsetning til UVB som i større grad blir absorbert.
 • UVA bruner pigmentet melanin som vi allerede har i huden,
  men denne brunfargen forsvinner ganske fort igjen.
 • Pigmentet fungerer som et filter mot UV. Man blir vanligvis ikke brent av UVA,
  men strålene absorberes i overhuden og kan ødelegge arvestoffet (DNA) i cellene, noe som også kan føre til hudkreft.
 • UVA-strålene går dypt ned i huden, til de elastiske fibrene.
  De ødelegger bindevevet i lærhuden, noe som kan føre til at vi får rynker tidligere.

   UVA B

 • Det er UVB som først og fremst gjør at vi blir røde og solbrente når vi er uforsiktige med solingen.
  Det skjer ved for mye og rask soling.
  Gjentatte ganger med solbrenthet kan føre til hudkreft.
 • Men UVB gjør også at huden blir tykkere, noe som gir beskyttelse mot solstrålene.
 • UVB hjelper huden med å produsere vitamin D.
 • Bare en liten del av UV-strålingen som når jorda, er UVB.
  Ozonlaget hindrer 70-90% av UVB-strålingen fra sola i å nå jordoverflaten.

  UVA C

 • UVC-stråling er den mest energirike typen av UV.
  Men denne strålingen absorberes av ozonlaget og andre gasser, blant annet oksygen, i jordens atmosfære og finnes ikke ved jordoverflaten. 
 • Kunstig fremstilt UVC benyttes imidlertid i industrien, blant annet til sterilisering av overflater, instrumenter og for å rense drikkevann.